Llegeix el núm. 14 del nostre Butlletí APUNTSA CASA NOSTRA: Arxiu Parroquial de Santa Maria

Posted in ApuntS núm. 11

L’existència dels arxius parroquials està estretament lligada a l'administració de la parròquia però, especialment, al control dels feligresos. Un control en el qual se superposen els factors religiosos i els econòmics.L’existència dels arxius parroquials està estretament lligada a l'administració de la parròquia però, especialment, al control dels feligresos. Un control en el qual se superposen els factors religiosos i els econòmics.

Cal tenir en compte que durant segles l’accés a alguns sagraments ha estat objecte de tarifes per part de l’Església, com era el cas de matrimonis i enterraments. D’aquests últims també derivaven sovint deixes vinculades a la realització d’oficis en memòria i per a la salvació de l'ànima del difunt, de manera que calia controlar-ne la informació vinculada. En el cas de Catalunya trobem llibres d’enterraments ja al segle XIV .

Tot plegat donarà origen a una diversitat de documents que constituiran el que serà l’arxiu parroquial i que serà explícitament regulat pel concili de Trento, celebrat en aquesta ciutat italiana entre els anys 1545 i 1563. Precisament en la XXIV sessió del concili, de l’11 de novembre de 1563, en relació al sagrament del matrimoni, s’especifica, entre altres qüestions