Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTS(Neus Campmany Queralt)

Una daga medieval trobada a Santa Margarida

La daga que presentem es va trobar al jaciment de Santa Margarida de Martorell l’estiu passat, durant la campanya d'excavacions de 201 5. Es va localitzar a l'interior d'una canal de pendent lleuger, al costat d’una vora de plat de ceràmica verd i manganès del segle XIV.


Ens arriba a les mans un bloc compacte de fang de forma allargada, amb pedres de diferents grandàries, sorra i terra argilosa, d’un pes considerable, exactament de 980 grams. En un extrem observem la presència d'una punta de metall. Aquestes característiques ens posen en alerta. Abans que res, caldrà fer-hi una radiografia, ja que probablement aquest bloc de fang amaga una peça de metall important.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar