Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTS(Equip de recerca de Santa Margarida)

Santa Margarida

La recerca arqueològica a Santa Margarida posa al descobert un llarg procés històric que avui per avui ens situa el seu inici entre els segles V i VI, tot i que amb alguns indicis que ens remeten al segle IV.

Un dels elements més destacats i singulars és l’església paleocristiana a l’entorn de la qual es forma una densa necròpolis. El progrés de l’excavació va posant de relleu progressivament que aquesta primera església no era un edifici aïllat, sinó que al seu entorn es defineixen altres àmbits, com el vestíbul de caràcter funerari situat al costat de migdia, o el que s’adossa posteriorment al costat sud i que fa pensar en l’emplaçament d’un baptisteri.

 

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar