Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTS(Victòria del Castillo Aguiló)

El meu currículum com a "margarita" comença ja fa molt de temps. Era l'any 1 983. Un juliol molt calorós ens vam trobar sis estudiants de la Universitat de Barcelona i un grup d'amics i colUlaboradors de Martorell, amb la Xari Navarro i l'Alfred Mauri que dirigien la primera campanya d'excavacions en què vaig participar.

La masia de Santa Margarida estava condicionada per acollir-nos: hi havia una sala convertida en dormitori compartit i un meravellós menjador alpati. Teníem un cuiner molt especial, en Francesc de Castro, que cuinava a compàs d’àries d'òpera.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar