Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSALFRED MAURI MARTÍ

Si ens preguntem quines restes es conserven a Martorell d’època romana, de ben segur que tots respondrem que el Pont del Diable. Però aquesta és una resposta incompleta. A Martorell no solament es conserven restes romanes vinculades a la xarxa viària (la Via Augusta), sinó que també hi ha vestigis d’un assentament propi dels àmbits rurals romans: la vil·la de Martorell-Enllaç, també coneguda com a Termes Glude en el moment del seu descobriment.

La raó del desconeixement generalitzat de la seva existència té a veure amb una història dissortada des de la seva descoberta el 1 965, que després de nombroses actuacions d’efectes desastrosos, va culminar amb la construcció d’una zona pública enjardinada i de parc infantil al seu damunt.Avui són visibles unes poques restes, totalment abandonades i en greu procés de degradació.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar