Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSAlfred Mauri

L’octubre de 1965 les obres de fonamentació d’una torre elèctrica per al subministrament de l’empresa Glucosa y Derivados (als terrenys que avui ocupen les empreses Greif Packaging i Cargill), posaren al descobert unes restes constructives i diversos materials arqueològics que van permetre d’immediat la seva datació com d’època romana. La notícia de la troballa es va publicar el 16 d’octubre al núm 175 del Semanario Martorell i se’n va fer també ressò el diari La Vanguardia del dia 24 d’octubre  (pàg. 34).

El descobriment va motivar la intervenció del Museu Arqueològic de Barcelona, i entre desembre de 1965 i gener de 1966, sota la direcció de l’arqueòleg Pedro Manuel Berges, es va realitzar una campanya d'excavacions que es va estendre a la part del jaciment situada entre el carrer de Montserrat i els terrenys de l’empresa Glucosa y Derivados, que es correspon amb l’àrea ocupada avui quasi totalment pels jardins i el parc infantil establert posteriorment sobre les restes arqueològiques.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar