Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSLa vil·la constituirà un dels elements Claus en l’organització i explotació de l’espai rural durant l’època romana. Tot i que al llarg dels segles experimentarà transformacions, podem identificar tres parts

fonamentals:

  • La urbana, reservada al propietari (dominus)
  • La rústica, on s’instalWlaven els esclaus, els animals i les eines
  • La fructuària, destinada a l’elaboració i conservació dels productes del camp.

Tot i al seva funció com a explotació agropecuària, la vilWla també era lloc de descans i d'esbarjo. Per aquest motiu la zona residencial, tot i que segons el poder adquisitiu del propietari, disposava de menjadors d'estiu i d'hivern (triclinia), dormitoris (cubicula), sales de recepció i de reunions (oecus), biblioteques, banys termals, etc. Precisament la zona excavada a Martorrell-Enllaç el 1 965 correspon a unes instalWlacions termals de la vil·la.

L’emplaçament de les vilWles procurava la proximitat a bons camins, disposar de terres fèrtils, boscos, etc, i assegurar el proveïment d’aigua. En el cas de la de Martorell-Enllaç provenia de la deu de l’actual font del Mamut. L’aigua es conduïa mitjançant canals, aqüeductes i tubs de plom.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar