Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSALFRED MAURI MARTÍ

Malgrat el fort impacte de l’autopista AP-7, Martorell té en els terrenys que corresponien a l’antic monestir de Sant Genís de Rocafort, entre la serra de l’Ataix i el riu Anoia, un tresor a preservar.

Dins aquest territori es conjuguen els darrers espais agrícoles de Martorell, amb l’entorn del riu Anoia, la muntanya i el bosc i dos monuments que li donen unitat històrica: Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida. També perviuen dos dels pocs masos amb què compta Mar-torell: Can Sunyolet i Can Pastaller, tot i que aquest darrer es troba en situació crítica.

L’arqueologia ens permet recular en la història del lloc fins al segle IV com a mínim. Conjuntament amb la infor-mació proporcionada per la docu-mentació conservada als arxius, po-dem conèixer de forma força detalla-da la transformació i evolució d’a-quest territori, del paisatge i els seus habitants.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar