Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSMentre a Sant Genís de Rocafort trobem un monestir menor, lligat fonamentalment a la història de la família dels Castellvell, molt a prop de Martorell podem contemplar un exemple de monestir mostra de tot l’esplendor i de gran influ-ència en la història del comtat de Bar-celona i de Catalunya: el monestir de Sant Cugat del Vallès.

També aquí trobem uns antecedents paleocristians, en aquest cas els corres-ponents a una basílica destinada al culte de les relíquies de Sant Cugat, pel que sembla acompanyada ja d’una comunitat monàstica.

Desconeixem en bona mesura els esde-veniments fins a la formació del monestir medieval, fins que es confirma documen-talment la seva existència l’any 877. En tot cas apareix ja com un centre monàstic de referència, amb nombroses propietats, que de manera continuada es veurien incrementades per deixes successives, de manera que al segle X, en època de l’abat Odó, refet de les conseqüències dels atacs sarraïns del 985, el monestir jugarà un paper clau en l’ordenació i explotació de les terres conquerides pels comptes de Barcelona, amb nombroses propietats al Bages, al Baix Llobregat i al Penedès, a més de les possessions del Vallès. En aquest context, el monestir actua alhora com un senyor feudal més.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar