Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSCoincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni de 201 7 des del CEM hem proposat una primera edició de la iniciativa Refotografiem Martorell.Coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni de 201 7 des del CEM hem proposat una primera edició de la iniciativa Refotografiem Martorell.

La fotografia és un document especial per la diversitat del context en el qual es genera i per l’explotació i anàlisi que es pot fer del seu contingut. En els seus inicis la fotografia era costosa econòmicament i la seva producció era ocasional, en moments molt específics, i habitualment resultat d’un encàrrec professional. També obra de fotògrafs aficionats, però molt limitats en nombre pel cost econòmic.

A banda de la fotografia d’encàrrec, la invenció de la postal esdevindrà un negoci que s’estendrà per tot el territori. Finalment, l’abaratiment de la fotografia la popularitzarà enormement, fins arribar a l’eclosió de les tecnologies digitals i, especialment, pel que fa a la possibilitat d’obtenir imatges mitjançant el telèfon mòbil, si és que encara li podem dir telèfon.


Sigui com sigui, la fotografia ha esdevingut objecte artístic i document històric. Fins hi tot una fotografia que pot semblar intranscendent, pot ser un document per identificar comportaments socials, indumentària, etc. Des del CEM hem volgut prendre la fotografia com a mitjà per a reconèixer el nostre entorn i identificar-ne la seva transformació al llarg del temps. La finalitat d’aquesta proposta no és pas despertar la nostàlgia, sinó utilitzar la informació que ens proporciona el contrast de dues imatges d’un mateix indret, en dos moments diferents (abans i ara), per analitzar el procés de canvi i transformació que hagi esdevingut. En definitiva, conèixer la història del nostre poble.