Llegeix el núm. 16 (maig 2020) del nostre Butlletí APUNTS(Esther Travé)

Quan Martorell comprava ceràmica a Cabrera d'Anoia.

Una descoberta a partir de l'estudi de les ceràmiques medievals de la plaça de l'Església.

El material ceràmic recuperat en contextos arqueològics és una font d’informació privilegiada per a l’estudi del circuits comercials i de relació entre diferents territoris. L’observació microscòpica d’aques-tes ceràmiques i la seva anàlisi química aporten dades molt valuoses en aquest sentit, especialment en el camp de les ceràmiques comunes de cuina d’època medieval, que anomenem tot sovint ceràmiques grises.

En els darrers anys les produccions de ceràmica de Martorell han estat estudiades per esbrinar el lloc de procedència, la tecnologia de producció emprada i l’existència o no de relacions comercials amb terrisseries veïnes. En concret, foren analitzades una vintena de mostres majoritàriament procedents de la Plaça de l’Església i en menor quantitat del jaciment de Santa Margarida.

 

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat