Llegeix el núm. 13 del nostre Butlletí APUNTS(Miquel Vives)

El 1842 Josep Bujons Palau obria el seu establiment farmacèutic a la plaça de la Vila de Martorell, iniciant així una història que s'estendria durant 115 anys, fins el 1957, quan la família el va tancar de forma definitiva, conservant-se fins aleshores bona part dels elements originals tant a la botiga com a la rebotiga.

El valor principal rau en el fet que la farmàcia Bujons va conservar quasi intacte tots els elements i la fesomia habitual d'aquests establiments anteriors a la transformació de la farmacèutica moderna. A més d'una notable biblioteca i de l'arxiu familiar, es conserva una nombrosa i detallada documentació de tota l'activitat de la farmàcia: comptes, receptaris, factures, correspondència... donant lloc a un patrimoni únic.

 

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar