Llegeix el núm. 13 del nostre Butlletí APUNTS(Carles Buenacasa Pérez*)

Podríem dir que jo sóc un “Margarito” d’una certa solera... i és que el meu pas pel jaciment de Santa Margarida ja queda una mica lluny!Corria l’any 1 990, ara fa poc més de vint-i-sis anys, i cursava el segon any de la llicenciatura de Geografia i Història.

Vaig tenir la sort de tenir la Xari Navarro com a docent de l’assigna-tura d’Arqueologia i ella, entre Harris Matrix i Harris Matrix ens va parlar d’aquest jaciment; encara recordo com si fos ahir el diagrama estratigràfic que ens va mostrar dels paraments de l’església! He de reconèixer que, abans d’això, mai no se m’havia acudit que la ciutat de Martorell pogués comptar amb un jaciment de tanta antiguitat i impo-nència. De fet, encara avui, sempre que sento a parlar de visigots a Catalunya, al meu cap s’apareix la singular capçalera en forma de ferradura de Santa Margarida.

Fou en aquest jaciment on es va desfermar la meva passió per l’arqueologia i per les restes monu-mentals de les civilitzacions del passat. Però, a més, conservo uns records que mai no oblidaré d’aquell pas meu pel jaciment: unes amistats que encara duren, unes tècniques de treball que he procurat no oblidar i, molt espe-cialment, unes jornades de treball, cada dia més tenebroses, dins una sitja d’insondable fondària que fou batejada amb el meu cognom. Ja no necessito que em dediquin cap carrer per a ser recordat!

 

*Doctor, professor i Cap d'Estudis del Grau

d'Història de la Facultat de Geografia i Història de la UB. Membre del Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT).

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar