Llegeix el núm. 18 (desembre 2020) del nostre Butlletí APUNTS



Aquest any 2017 finalitza el programa quadriennal d’excavació a Santa Margarida, el qual tenia un delsAquest any 201 7 finalitza el programa quadriennal d’excavació a Santa Margarida, el qual tenia un delsfocus d’actuació en l’ampliació de l’àrea d’excavació a partir de la informació proporcionada per les prospeccions geològiques i de georadar, alhora que verificar-ne la fiabilitat. D’acord amb això, l’excavació ha estat ampliada pels costats oest, nord i est, a l’entorn de l’edifici de l’església romànica.

Aquesta ampliació respon a la necessitat d’estudiar unes restes arqueològiques que per les seves característiquesera imprescindible excavar de forma extensa. En cas contrari, la complexitat del treball s’incrementava,dificultant la interpretació de les estructures i la identificació de la seqüència cronològica.Aquest programa no es tancarà fins a finals d’aquest any, moment en el qual disposarem ja de dades antropològiquesd’alguns dels individus recuperats pertanyents a diferents fases de necròpolis. Disposaremtambé dels resultats de datacions mitjançant radiocarboni i dels estudis de materials ceràmics, entre d’altres.

Paral·lelament haurem completat la implementació de la normalització dels procediments de treball i de registre arqueològic a través del projecte SigArq, en el qual col·labora el CEM, juntament amb l’empresa Sistemes de Gestió de Patrimoni i el Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la UAB.

També haurem completat la fase experimental en l’aplicació de tècniques de registre arqueològic en 3D a partir de la imatge digital, impulsant així Santa Margarida com un espai de referència en la innovació metodològica i la formació en la recerca arqueològica.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat