Llegeix el núm. 18 (desembre 2020) del nostre Butlletí APUNTSLa presència d’estructures en els jaciments arqueològics i la importància dels objectes que s’hi recuperen, espectaculars en alguns casos, pot dur a pensar que la seva recuperació es l’objectiu que mou l’arqueologia. Però aquesta suposició és igualmentLa presència d’estructures en els jaciments arqueològics i la importància dels objectes que s’hi recuperen, espectaculars en alguns casos, pot dur a pensar que la seva recuperació es l’objectiu que mou l’arqueologia. Però aquesta suposició és igualmentallunyada de la realitat. Tal i com ho són la intuïció i la casualitat a la que ens hem referit abans.

L’arqueologia és una font més de coneixement històric, com ho són també les fonts d’arxiu, entre altres. Per alguns períodes serà l’única, però per altres s’obre la possibilitat de la seva utilització de forma integrada.

A Santa Margarida això és factible a partir del segle XI, quan comencem a tenir referències escrites que podem contrastar amb les fonts arqueològiques. Tot plegat amb la finalitat de generar coneixement històric, més enllà de la fontd’informació específica.

Aquest coneixement històric gira a l’entorn d’un actor, que hem de mirar de conèixer en totes lesseves facetes i variabilitat: les persones. Aquest és precisament el tema que hem escollit per a tractar-lo a la Jornada de portes obertes que anualment fem a Santa Margarida, coincidint amb la campanya d’excavació.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat