Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSLa localització de les publicacions sobre la història de Martorell no és sempre una tasca simple.

Com es pot inferir del contingut dels articles que segueixen a aquest, la historiografia de Martorell és extensa, malgrat que Martorell no hagi estat especialment prolífic en publicacions de caràcter històric en els darrers anys, fins a la represa de publicacions del Centre d’Estudis Martorellencs el 2009, i que ara compta ja amb mitja dotzena de nous títols.

Amb independència d’això, tant per la recerca arqueològica desenvo-lupada especialment a Santa Marga-rida, però no de forma única, com pel treball d’altres investigadors, les dades d’interès històric referides a Martorell han anat apareixent en capítols de monografies, articles de revista, actes de congressos i jornades...

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar