Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSMiquel Vives Tort

El “Reportorio de todos los caminos” fou compost pel valencià Pedro Juan Villuga, personatge del qual en prou feina se sap res, com no sigui el que ell mateix explica a la introducció del llibre. Fou imprès a Medina del Campo en forma de llibret de butxaca de 14x10 cm, molt apropiat per portar-lo a sobre i com a guia.

El llibre no va ser redescobert fins a l’inici del segle XX. La primera edició moderna la va fer el 1902 la Hispanic Society of Amèrica. Després se n’han fet d’altres i el 1951 , Gonzalo Menéndez Pidal va situar tots els itineraris en un mapa (que és el que acompanya el text) i, finalment, Gonzalo Arias el va penjar a la xarxa com a suplement de la seva revista de camineria “El Miliario Extravagante”.

Sobre Pedro Juan Villuga, que possiblement es deia Belluga (nom d’alguna família valenciana important), alguns han apuntat que era cartògraf, però la seva biografia encara està per fer. Més interès ha suscitat el seu “Reportorio”. El títol complet és “Reportorio de todos los caminos de España; hasta agora nunca visto en el q[ua]l allará q[ua]lquier vieja q[ue] quiera[n] andar muy puechoso pa todos los caminantes co[n]puesto por Pedo Juan Villuga vale[n]ciano”. Aquí cal avisar que conté un gran nombre d’abreviatures, algunes corregides en el text modern i d’altres, no. Cal suposar que vieja vol dir viaje i puechoso, provechoso, etc.