Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSEl passat 2017 es van celebrar els 850 anys de l’hospital medieval de Martorell, prenent com a referència un document de 1167 pel qual es fa avi-nent l’edificació per part del monestir de Valldaura d’una casa que havia de servir d’aixopluc als seus homes en camí.

Les dades històriques conegudes sobre l’hospital han estat fins ara escasses i, pel que fa al seu origen medieval des del trasllat de l’hospital a l’antic con-vent de caputxins, el 1842, desolador i un exemple més dels que evidencien les conseqüències d’una planificació urbanística feta d’esquena al patrimoni.

En el que fa referència al coneixement històric, és de celebrar l’anunci fet per Ferran Balanza en la pre-sentació de l’historiador Josep Baucells, en la confe-rència que va pronunciar a la capella de Sant Joan el novembre de 2017, en quan a la previsió de publicar aquest 2018 la recerca sobre l’hospital duta a terme per aquest investigador. Un treball que donarà de ben segur resposta rigorosa a les incògnites exis-tents.

La informació que presentem aquí se centra en l’ac-tuació que va dur a terme el CEM en relació a les estructures medievals de l’Hospital, de les quals avui solament perviuen les que corresponen a la capella, sota l’advocació de Sant Joan Baptista.

Montserrat Pagès, en una nota a peu de plana del seu llibre “Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat” (pàg. 152) escriu en referència als desapareguts arcs del porxo de l’Hospital: “Aquests dos arcs foren enderrocats l’estiu de 1987, sense que cap institució ni ningú fes res per impedir-ho, amb motiu de l’edificació del solar contigu”.