Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSÉs especialment a partir del segle XIII, en una dinàmica que serà força general a l’Europa medieval, quan s’estén pel territori de Catalunya la fundació d’hospitals. Conèixer la història d’aquestes fundacions fa necessari endinsar-se en la consideració de tres aspectes: què era un hospital al segle XIII i quina era la seva funció? Qui en promovia la fundació i per què? Com eren els edificis?

El cas de l’Hospital de Martorell és un bon exemple per a respondre aquestes tres qüestions, considerant la cronologia de la seva fundació, pel que sembla què la va motivar, pel seu emplaçament i per la seva arquitectura.

Tot a punta que l’Hospital medieval va se fundat dins la segona dècada del segle XIII, sembla que impulsat per Pere Grony. S’esmenta el 1216 com a casa de malalts. S’edifica fora del recinte murat de l’època, que no incloïa encara l’actual carrer de Pere Puig (conegut en el seu moment com a carrer Nou), i a peu de camí, proper al Pont del Diable. Presenta una arquitectura simple, que ja hem descrit a la secció anterior, adoptant solucions basades en la nau i els arcs diafragma que sostenen els trams d’embigat.

L'hospital Medieval

La seva funció era més associada a l’ajuda als desvalguts, pelegrins i malalts, que no pas al concepte d’hospital actual, on la funció és la prestació del servei mèdic.Evidentment l’hospital medieval també pretenia la cura dels malalts, però acceptada quasi bé des de la fatalitat dels desconeixement mèdic. Així, no podem pensar en la presència de metges i espais especialitzats pels tractaments. La sala i el llit són els espais dominants. L’hospital actual no és, tot i això, el resultat d’un salt sobtat, sinó fruit d’una evolució, més o menys accelerada segons els temps.