Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSMartorell és situat just a la zona de fractura del Llobregat que posa en contacte els materials de la serralada (Paleozoics i Mesozoics) amb els miocens de la depressió (Terciari) i sobre els quals es dipositen els del Quaternari, especialment els de les terrasses fluvials esglaonades dels rius Llobregat i Anoia. Aquesta disposició i la fracturació i fallat del rocam, juntament amb el pas de dos cursos permanents d'aigua, donen lloc a la singularitat de les fonts de Martorell.