Llegeix el núm. 18 (desembre 2020) del nostre Butlletí APUNTS

Slider

2021

La complexitat de la situació sanitària ens fa plantejar-nos el 2021 com un any si no com ha estat el 2020, sí des d’una perspectiva de transició que no permetrà encara una presencialitat plena i, per tant, limitarà el format de les activitats que programem.

L’experiència de 2020 ens permet però planificar el desenvolupament de les campanyes d’excavació a Sant Genís i a Santa Margarida, que preveiem respectivament dins els mesos d’abril i juliol. Amb tot, el seu format serà similar al d’enguany, de manera que els treballs a Sant Genís seran executats per l’equip de recerca del CEM i professionals de l’arqueologia, mentre que els de Santa Margarida sí que incorporaran un nombre reduït d’estudiants d’Arqueologia en pràctiques de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el conveni que el CEM té establert amb aquesta institució.

En paral·lel seguirem treballant en propostes que es puguin desenvolupar de forma presencial o telemàtica, segons les circumstàncies, ja siguin les jornades de portes obertes a les excavacions arqueològiques, itineraris geològics, exposicions, activitats formatives, etc.

També per aquest 2021 preveiem la presentació d’algunes noves publicacions que en part també s’han vist afectades en la seva preparació. Una monografia i un quadern sobre el Pont del Diable, i el volum sobre el Martorell del segle XVII constitueixen els tres principals treballs que es troben en procés d’elaboració ja força avançat.

BON ANY 2021Mayo30

Explorant un territori desconegut

CEM2020 05 30 019CEM2020 05 30 020 CEM2020 05 30 021 En el butlletí núm 15, presentat el passat mes de febrer, exposàvem les línies mestres de la programació d’acti-vitats per aquest 2020. El confinament ens ha dut necessàriament a un replan-tejament, en uns casos posant noves dates a algunes actuacions, com la cam-panya d’excavacions a Sant Genís de Rocafort, prevista per aquest mes de maig; en altres replantejant la forma com s’executarà, com és el cas de l’excavació a Santa Margarida i, finalment i per altres propostes, la seva anul·lació per a reprogramar-les potser més endavant. Especialment afectades han estat les propostes que teníem previstes coincidint amb la celebració de la diada de Sant Jordi, la Fira o la Nit dels Museus, en col·laboració amb Mu-seus de Martorell, i un nou itinerari geològic.

En el butlletí núm 15, presentat el passat mes de febrer, exposàvem les línies mestres de la programació d’activitats per aquest 2020. El confinament ens ha dut necessàriament a un replan-tejament, en uns casos posant noves dates a algunes actuacions, com la cam-panya d’excavacions a Sant Genís de Rocafort, prevista per aquest mes de maig; en altres replantejant la forma com s’executarà, com és el cas de l’excavació a Santa Margarida i, final-ment i per altres propostes, la seva anul·lació per a reprogramar-les potser més endavant. Especialment afectades han estat les propostes que teníem previstes coincidint amb la celebració de la diada de Sant Jordi, la Fira o la Nit dels Museus, en col·laboració amb Mu-seus de Martorell, i un nou itinerari geològic.

Tot i això, aquestes setmanes de confi-nament no ens han aturat i sí, al contrari, les hi hem fet donar molt de sí. Setmana darrera setmana, des d’un primer enviament el dia 16 de març, ens hem esforçat per fer arribar al màxim de públic, a través del nostre butlletí electrònic, les xarxes socials i el nostre web, propostes que tant recu-peraven treballs i exposicions produï-des anteriorment, com nous materials, en diferents formats. Des del retallable del Pont del Diable, fins a la presentació d’exposicions en format virtual, o presentacions videogràfiques.

Tot amb una doble voluntat: ajudar a fer més passadors uns dies difícils i posar en valor el nostre patrimoni i la nostra història a través de la divulgació.Així que mitjançant tan variades mani-festacions es materialitza la filosofia i objectius de la nostra entitat, és a dir vetllar pel patrimoni no sols històric, sinó també natural de Martorell i el seu entorn i donar-lo a conèixer. El confinament ens ha privat d’excavar a Sant Genís en els dates previstes, a l’hora que ens ha allunyat del nostre vaixell insígnia, Santa Margarida, no sempre respectat en aquests dies, i de la nostra seu social a l’antiga Farmàcia Bujons. Però hem aprofitat per fer més accessible i aprofundir en la difusió, alhora que assajar nous formats i recursos per acostar-nos a un públic més ampli i divers.

Des del 16 de març fins ara hem difós més de trenta propostes que queden permanentment accessibles a través del nostre web, obertes a tothom. Propos-tes que seguirem ampliant en les pro-peres setmanes mentre duri la situació de confinament.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat