Slider


Sep16

Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física

El 15 de setembre es va inaugurar aquesta exposició a La Caserna, amb una presentació a càrrec de l’antropò-loga i comissària de la mostra Elena García Guixé, i del CEM, com a respon-sable de l’àmbit local de l’exposició, que ha complementat amb un audiovisual sobre les necròpolis conegudes a Mar-torell entre els segles VI i XVIII, una projecció dels treballs d'excavació ar-queològica a Sant Genís i Santa Marga-rida, i un interactiu per a conèixer en detall la necròpolis del jaciment arque-ològic de Santa Margarida en totes les seves fases.

Dins les activitats de l’exposició i de les Jornades Europees del Patrimoni, el 13 d’octubre Eulàlia Subirà, Doctora en Biologia Humana i professora de la UAB, i Alfred Mauri, Doctor en Història Medieval i vicepresident del CEM, van oferir la xerrada "Què ens expliquen els ossos? Què ens expliquen els cementiris de Martorell?"

EL CEM, en col·laboració amb els Mu-seus de Martorell, també ha estat res-ponsable de la gestió del servei didàctic vinculat a l’exposició, amb activitats re-lacionades amb els estudis d'antropo-logia física adreçades a grups, entitats i escoles.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat