Llegeix el núm. 18 (desembre 2020) del nostre Butlletí APUNTS

Slider

2021

La complexitat de la situació sanitària ens fa plantejar-nos el 2021 com un any si no com ha estat el 2020, sí des d’una perspectiva de transició que no permetrà encara una presencialitat plena i, per tant, limitarà el format de les activitats que programem.

L’experiència de 2020 ens permet però planificar el desenvolupament de les campanyes d’excavació a Sant Genís i a Santa Margarida, que preveiem respectivament dins els mesos d’abril i juliol. Amb tot, el seu format serà similar al d’enguany, de manera que els treballs a Sant Genís seran executats per l’equip de recerca del CEM i professionals de l’arqueologia, mentre que els de Santa Margarida sí que incorporaran un nombre reduït d’estudiants d’Arqueologia en pràctiques de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el conveni que el CEM té establert amb aquesta institució.

En paral·lel seguirem treballant en propostes que es puguin desenvolupar de forma presencial o telemàtica, segons les circumstàncies, ja siguin les jornades de portes obertes a les excavacions arqueològiques, itineraris geològics, exposicions, activitats formatives, etc.

També per aquest 2021 preveiem la presentació d’algunes noves publicacions que en part també s’han vist afectades en la seva preparació. Una monografia i un quadern sobre el Pont del Diable, i el volum sobre el Martorell del segle XVII constitueixen els tres principals treballs que es troben en procés d’elaboració ja força avançat.

BON ANY 2021Mayo30

Recerca en temps de confinament

CEM2020 05 30 022Participació en jornades i congressosParticipació en jornades i congressos

A banda de l’activitat de divulgació, el confinament en cap cas no ha significat la paralització de la recerca al CEM, preparant la participació en jornades i congressos en els quals estarem presents i que, tot i que en alguns casos han modificat les seves dates de cele-bració, segueixen el seu procés orga-nitzatiu: II Congreso Nacional de Arqueo-logía Profesional, a Saragossa; Workshop sobre inteligencia híbrida para tareas de procesamiento del lenguaje natural, ECAI 2020, a Santiago de Compostela; XVI Reunió Tècnica Conservació-Restauració, a Barcelona.

Publicacions

També recentment ha estat publicat a la revista Information l'article Ontology Mediated Historical Data Modeling: Theo-retical and Practical Tools for an Integrated Construction of the Past, del qual són autors Esther Travé, Pablo del Fresno i Alfred Mauri, que inclou experiències de recerca desenvolupades en l’àmbit del CEM, entre d’altres.

Treball de laboratori

Al llarg d'aquests mesos hem rebut resultats de diferents tipus d'anàlisis relacionats amb les excavacions a Santa Margarida.  Anàlisis que ens ajuden a aprofundir en el coneixement de la història conservada en aquest jaciment.

Com a exemples esmentem diverses datacions mitjançant Carboni 14, que ens ajuden a precisar la cronologia de les diferents fases; les anàlisis de restes de carbons procedents d'un forn de fundició, que ens permet conèixer tècniques de treball i vegetació pre-sent a l'època medieval; els resultats de les prospeccions geològiques, amb les quals identifiquem transformacions del terreny per l'acció humana i la delimi-tació del jaciment.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat