Llegeix el núm. 18 (desembre 2020) del nostre Butlletí APUNTS

Slider

2021

La complexitat de la situació sanitària ens fa plantejar-nos el 2021 com un any si no com ha estat el 2020, sí des d’una perspectiva de transició que no permetrà encara una presencialitat plena i, per tant, limitarà el format de les activitats que programem.

L’experiència de 2020 ens permet però planificar el desenvolupament de les campanyes d’excavació a Sant Genís i a Santa Margarida, que preveiem respectivament dins els mesos d’abril i juliol. Amb tot, el seu format serà similar al d’enguany, de manera que els treballs a Sant Genís seran executats per l’equip de recerca del CEM i professionals de l’arqueologia, mentre que els de Santa Margarida sí que incorporaran un nombre reduït d’estudiants d’Arqueologia en pràctiques de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el conveni que el CEM té establert amb aquesta institució.

En paral·lel seguirem treballant en propostes que es puguin desenvolupar de forma presencial o telemàtica, segons les circumstàncies, ja siguin les jornades de portes obertes a les excavacions arqueològiques, itineraris geològics, exposicions, activitats formatives, etc.

També per aquest 2021 preveiem la presentació d’algunes noves publicacions que en part també s’han vist afectades en la seva preparació. Una monografia i un quadern sobre el Pont del Diable, i el volum sobre el Martorell del segle XVII constitueixen els tres principals treballs que es troben en procés d’elaboració ja força avançat.

BON ANY 2021Mayo19

Taula rodona sobre el patrimoni històric, cultural i natural de Martorell

El divendres dia 17 vam celebrar a la seu del CEM una taula rodona sobre el patrimoni històric, cultural i natural de Martorell amb les diferents candidatures que es presenten a les eleccions locals del proper diumenge. I van participar les candidatures del PSC-PSOE, ERC / ESQUERRA, SM-PODEMOS, JUNTS, PP i MM-ECG.

A l’inici de l’acte es va presentar el número 12 d’Apunts. Butlletí del CEM, el qual planteja el punt de vista de la nostra entitat sobre la qüestió amb la seva intervenció.

A més de conèixer les propostes de cada candidatura en relació a les actuacions en el patrimoni històric, cultural i natural, que cada una va exposar breument, era un objectiu prioritari des del CEM identificar les possibles confluències entre totes elles.A més de conèixer les propostes de cada candidatura en relació a les actuacions en el patrimoni històric, cultural i natural, que cada una va exposar breument, era un objectiu prioritari des del CEM identificar les possibles confluències entre totes elles.

De forma molt resumida, podem dir que, efectivament, es va fer palès un alt grau de coincidència amb la proposta que vam formular en quan a elaborar un pla a mig i llarg termini en relació a la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni i dotar-lo de recursos materials, humans i econòmics. Així mateix, es va coincidir en la necessitat de treballar de forma transversal amb tots els actors, tant polítics, com tècnics, com de les entitats i la societat civil.En aquest sentit, des de MM-ECG es va plantejar la proposta de materialitzar-ho a través d’un Consell de patrimoni. Una proposta que va ser també acollida favorablement per tots els participants.

Des del CEM es va reiterar la funció de col·laboració de la nostra entitat, alhora que vam refermar la necessitat de polítiques a mig i llarg termini. Ens sentim satisfets de la iniciativa, alhora que agraïm la participació dels representants de les candidatures presents i del públic, que va seguir activament l’acte amb la seva intervenció.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat