ApuntS núm.15

CEM Apunts15 020

EDITORIAL

Posted in ApuntS núm.15

Ocasionalment la història ens ofereix exemples que ens permeten fixar amb precisió la data de fundació d’un poble o una ciutat. No és el cas de Martorell. Malgrat això, les fonts documentals i arqueològiques ens permeten establir que es tracta d’un nucli urbà que es desenvolupa des de començaments del segle XI, en un indret que avui ens pot semblar poc favorable, però que en època medieval era estratègic. 

Martorell, des del seu origen, està lligat íntimament a la xarxa viària i a la funció que aquesta compleix com a canal de circulació i intercanvi. És així com el primer document en el qual s’esmenta Martorell, l’any 1032, ja apareix associat a la presència del mercat. Un dels més antics que documentem a la Catalunya medieval.

La Vila: Origen i evolució

Posted in ApuntS núm.15

ALFRED MAURI MARTÍ

Avui diríem que Martorell es crea com a hub, node importantíssim on conflueixen a l’època medieval, sobre el que havia estat el traçat de la Via Augusta, els camins provinents del Vallès, d’Olesa de Montserrat, de Barcelona i el del marge dret del Llobregat. Per l’altre extrem, el camí cap a Montserrat, el camí ral que porta cap a Piera, Igualada i Lleida, i el camí cap el Penedès.

El camí que va del Pont del Diable al pont de l’Anoia serà l’eix sobre el qual es forma el nucli, esmentat per primer cop l’any 1032, amb un carrer únic i allargassat, amb un eixamplament per acollir el mercat medieval: l’actual plaça de la Vila. Les fortificacions de Rosanes i del Castellvell de Rosanes queden lluny d’aquest node i, per tant, la població es protegeix amb muralles que, a la vegada, fortifiquen el camí per tal de controlar-lo.

ES POT FER: Reviure la Vila

Posted in ApuntS núm.15

El progressiu desplaçament de la centralitat de la Vila cap a altres zones urbanes de Martorell no és el resultat d’un únic factor. Entre aquests, sens dubte, juga un paper important la qualitat dels habitatges que, alhora, s’ha vist condicionada per una percepció negativa de la ubicació del nucli urbà per la seva menor insolació i un major índex d’humitat, a més de la inundabilitat d’alguns sectors. Algunes d’aquestes percepcions són més subjectives o, en tot cas, reversibles. Un habitatge a la Vila pot estar tant ben condicionat com un altre situat en qualsevol altre indret urbà de Martorell. Altres són conseqüència d’una planificació i actuació urbanístiques inadequades.

PAS A PAS. La Vila: l'espai urbà com a document històric i patrimoni

Posted in ApuntS núm.15

ALFRED MAURI MARTÍ

Un nucli urbà pot ser vist com un jaciment arqueològic viu on hi podem viure

Cada barri de Martorell té la seva història . Uns han estat dissenyats i construïts de manera planificada, mentre que altres acumulen multitud de processos que els han anat modelant al llarg del temps. En casos com la Vila, aquest modelat és el resultat de quasi mil anys. Cada barri el podem veure des de la perspectiva de l’arqueologia en tant que en la seva fesomia, o en el que resta de les anteriors, documentem un procés històric que ens parla de l’urbanisme, però també d’aquells que hi van viure. Per això podem considerar el territori, i en aquest cas els conjunts urbans, com a documents històrics que podem llegir i interpretar.

LA VILA. Present i futur

Posted in ApuntS núm.15

Fins ara hem parlat d’urbanisme i patrimoni, però l’element fonamental d’un barri, d’un poble, són les persones.

El 2019 la població total de Martorell era de 28.189 habitants. El 2018, any que prendrem com a referència ja que és pel que disposem de dades desagregades per barris i ens permet analitzar de forma separada les que corresponen a la Vila , era de 27.850.

La gràfica ens mostra l’evolució global de la població des de 1900 fins a 2019. S’observen dos moments de creixement concentrat: entre 1960 i 1981, i entre 1991 i 2011. Entremig de les dues, una fase de creixement contingut, entre 1981 i 1991, que retorna a partir de 2011.

A MÉS A MÉS

Posted in ApuntS núm.15

Notícies i activitats del CEM

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat