PAS A PAS: La digitalització a Santa Margarida i Sant Genís de Rocafort

Posted in ApuntS núm. 17

Els treballs d’excavació a Santa Margarida i a Sant Genís de Rocafort s’han complementat aquest 2020 amb l’obtenció de models digitals 3D dels edificis i part del seu entorn mitjançant fotogrametria terrestre i, especialment, amb l’ús d’escàner làser terrestre 3D.
La fotogrametria terrestre

La fotogrametria terrestre es basa en l’ús de la fotografia digital, mitjançant una càmera convencional, portant a terme una cobertura d’imatges de tota la zona que es vol documentar i des de tots els angles de visió. Posteriorment les imatges es processen informàticament per tal d’identificar els punts comuns entre els diferents fotogrames i integrar-les en una única que ja ens proporciona un model 3D.

Si a més volem que aquesta imatge ens proporcioni mesures reals i la puguem georeferenciar (és a dir, ubicar-la dins la cartografia d’un territori), prèviament a l’obtenció de les imatges col•locarem sobre el terreny un seguit de punts (dianes) que georeferenciarem mitjançant una estació total. La introducció dels seus valors en el moment previ al tractament informàtic ens proporcionarà la imatge 3D, ara amb la possibilitat d’ubicar-la en l’espai real i de mesurar els elements que hi apareixen representats.

L’escàner làser

L’escàner làser és un instrument que ens permet capturar la geometria i el color de qualsevol objecte i del seu entorn immediat mitjançant l’obtenció massiva de dades que es poden combinar amb imatges fotogràfiques, obtinguts de manera pràcticament simultània. Aquestes dades, en forma de núvol de punts, s'obtenen a través del mesurament de distàncies i angles mitjançant un raig de llum làser, que es combina amb càmeres fotogràfiques

En aquesta ocasió hem fet ús del Láser escáner 3D Leica RTC360. Aquest instrument està equipat alhora amb un sistema GPS que de manera automàtica identifica la seva ubicació en l’espai i la relació entre els diferents punts en els quals s’estaciona per obtenir una imatge completa des de tots els angles de visió de l’element que es vol documentar. En aquest cas, de manera prioritària, l’interior i l’exterior de les esglésies de Santa Margarida i Sant Genís de Rocafort.

Aquesta mateixa documentació es podria obtenir mitjançant la fotogrametria terrestre, si bé el procés de treball seria molt més laboriós i, alhora, ens proporcionaria una precisió inferior.

La finalitat de la digitalització

Els models 3D de les dues esglésies ens proporcionen una base sobre la qual dur a terme diferents processos segons les necessitats de les fases de treball que desenvolupem sobre aquests monuments: investigació, conservació o divulgació.

En el procés d’investigació utilitzem el model tant per a l’estudi dels procés constructiu dels edificis, amb les possibles fases que puguin presentar, la identificació de materials i tècniques constructives i la representació de resultats de les anàlisis i estudis realitzats i les propostes de restitució de les parts desaparegudes. En la conservació el model 3D facilita tant l’anàlisi de patologies que poden afectar els edificis com servir de base per a la redacció dels projecte de consolidació i restauració. Finalment, el model 3D ens ofereix un recurs molt potent de cara a la divulgació ja que possibilita mostrar els resultats dels estudis de manera realista, especialment útils quan ens trobem amb construccions que presenten successions i transformacions al llarg del temps i cal facilitar-ne la comprensió.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat