El CEM és una entitat científica i cultural, sense ànim de lucre, constituida el 1972 per Jaume Amat i un seguit de persones del seu entorn interessades en el patrimoni cultural i natural. La seu social de l'entitat és al municipi de Martorell (Baix Llobregat, Barcelona), a l'edifici de l'antiga farmàcia Bujons, situada a la plaça de la Vila. D'acord amb el seus estatuts l'entitat és gestionada per una Assemblea de socis i una Junta directiva. Les finalitats de l'entitat són:

  • Promoure el coneixement i la conservació del patrimoni històric i natural.
  • Fomentar la investigació sobre aquest patrimoni
  • Promoure la formació de persones dedicades a tasques d'investigació, de divulgació i de conservació del patrimoni.
  • Fomentar la publicació d'estudis i de treballs d'investigació i de divulgació relacionats amb els objectius del CEM.
  • Col·laborar amb altres entitats i institucions públiques i privades en favor de la conservació, la investigació i la divulgació del patrimoni cultural i natural.

El CEM ofereix també serveis de suport i d'assessorament en temes relacionats amb la gestió del patrimoni cultural i natural.

El CEM basa la seva activitat en un enfocament integrat de la gestió del patrimoni en la qual interaccionen la conservació, la investigació i la difusió. Així, la recerca no seria factible sense la conservació i documentació dels elements patrimonials, però alhora la recerca perdria el seu sentit si el coneixement que genera no es traslladés a la societat.

Per fer possible aquesta gestió cal comptar amb persones amb una formació especialitzada, així com amb recursos tecnològics i econòmics que, en el seu conjunt ,han de ser gestionats d'acord amb la misió i les finalitats de l'entitat.

Esquema gestio del patrimoni

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat