Mar14

Projecte de recerca SM2014-2017

Noticia 1 num8El passat mes de gener l’equip de recerca que desenvolupa el projecte d’investigació a Santa Margarida va fer lliurament a la Generalitat de Catalunya de la memòria científica amb els resultats del projecte desenvolupat entre 201 4 i 201 7, juntament amb la justificació dels ajuts econòmic rebuts de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell.

L’equip d’investigadors ha definit ja les actuacions pel programa quadriennal de recerca 201 8 – 2021 , a l’espera que s’obri la nova convocatòria. Aquest nou projecte amplia el focus d’atenció al territori de l’antic priorat i al monestir de Sant Genís de Rocafort, a més de la continuació de l’excavació a Santa Mar-garida.

En els darrers mesos s’han rebut els resultats de les primeres datacions de radiocarboni del jaciment de Santa Margarida, realitzades a partir de diverssos materials antropològics. Les data-cions obtingudes confirmen l’antiguitat del jaciment i les cronologies identifi-cades a partir de l’excavació arque-ològica. Aquestes dades són claus per a la consolidació dels resultats, la seva comparació amb altres jaciments i l’aportació a la recerca en altres equips.

 

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat