La farmàcia Bujons, situada al núm. 41 de la plaça de la Vila de Martorell, va obrir les seves portes el 1842 i va estar en funcionament fins el 1957, data en la qual va ser tancada sense que s’alterés posteriorment res del seu estat.

Els darrers propietaris, Josep Anton Bujons i Maria Vivó, van voler que el Centre d'Estudis Martorellencs es fes càrrec de la conservació d’aquest patrimoni que a més de la farmàcia inclou un important fons arxivístic i bibliogràfic. Des del 1989 l'entitat hi té la seva seu social.

L’espai de l’antiga botiga i rebotiga van ser restaurats el 1990 tenint especial cura per recuperar la seva imatge original. Aquests treballs es van portar a terme amb la col·laboració de l’Escola Taller de l’Ajuntament de Martorell.

Posteriorment el CEM es va fer càrrec de la restauració i de la rehabilitació de les diverses estances de la planta baixa, on hi havia instal·lada la secretaria, la biblioteca i l'arxiu. L’espai destinat antigament a menjador va ser recuperat i destinat a petites exposicions i a sala d’actes i de reunió.

El mal estat de la coberta va provocar l'ensorrament parcial de l'edifici el 2003, el que va comportar el seu tancament. L'abril de 2016, un cop finalitzades les obres de restauració i condicionament realitzades per l'ajuntament de Martorell, el CEM a retornat a la seva seu social.

Com ja hem comentat, el patrimoni vinculat a la família Bujons no es limita al de la farmàcia i la documentació que hi està vinculada, sinó que es fa extensiu a l'arxiu i la bibloteca familiar, amb documents i llibres que abasten des de finals del segle XVII fins a mitjans del segle XX. 
 
Podeu conèixer amb més detall aquest patrimoni a través del lloc web específic.
 
Un cop recuperada l'habitabilitat dels espais de l'antiga farmàcia, el CEM ha posat en marxa el projecte de recuperació de tot el conjunt. El primer pas s'ha complert ja amb la recreació dels espais pròpiament farmacèutics, com la botiga i la rebotiga, el que ha permès exhibir novament la gran quantitat de pots de farmàcia i flascons que omplien les nombroses prestatgeries. 
 
Els passos següents se centraran en:
  • Completar la reinstal·lació d'ingredients farmacèutics, instruments i medecines 
  • Completar la catalogació del fons bibliogràfic
  • Tractament arxivístic del fons documental
  • Desenvolupament d'un pla de difusió que incorporarà al web l'accés a la consulta del catàleg bibliogràfic i a la descripció documental. Progressivament s'incorporarà documentació digitalitzada per a la seva consulta lliure.

 

 

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat